Keuring elektrische installatie nodig voor verzekering en arbeidsinspectie

Keuring elektrische installatie is echt nodig.
Het spreekt eigenlijk wel voor zich, dat we er met zijn allen alles aan willen doen om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Laten we ervoor zorgen dat er zich op de werkvloer geen onveilige situaties voordoen die gemakkelijk voorkomen kunnen worden.

Voorbeelden uit de praktijk

Willen en doen zijn vaak twee heel verschillende dingen. We willen allemaal een zo veilig mogelijke situatie. Alleen op het moment dat er maatregelen genomen moeten worden, nemen we het vaak niet zo nauw. Dan kan die beschadigde isolatie van een kabel opeens wel even met een stukje tape worden gerepareerd. Vervangen komt dan later wel weer. Of dat loshangende stopcontact. Ach, voorzichtig aan ermee, morgen wordt er iets aan gedaan… Herkenbaar? Daarom zijn er regels opgesteld, waaraan we ons moeten houden.

Veiligheid op de werkvloer

Om de veiligheid op de werkvloer zo goed mogelijk te bewaken, is een ‘periodieke keuring elektrische installatie’ in het leven geroepen. Werkgevers hebben zich te houden aan de regelgeving van de Arbowet. Hierin staat dat de werkgever bijvoorbeeld verplicht is om er zorg voor te dragen dat er veilig gewerkt kan worden. De NEN 3140 inspectie wordt door de Arbowet genoemd als tool om aan de door haar gestelde veiligheidseisen te voldoen.

Keuring elektrische installatie brandverzekering

Ook verzekeraars houden van veiligheid! Wie goed de kleine lettertjes van de polis van de brandverzekering leest, zal zien dat hierin ook een gedeelte is opgenomen over veiligheid van elektrische installaties. Wie de veiligheidseisen dus niet naleeft, loopt de kans dat de verzekering in geval van schade dus niets uitkeert. Over het algemeen verkeren bedrijven dan direct in grote problemen.

Hoe elektrische installaties brandgevaar op kunnen leveren; Weerstand

Door de stroom die door de installatie gaat, ontstaat warmte. Onderdelen zetten dan uit. Na gebruik van de installatie krimpen deze onderdelen weer. Het resultaat hiervan is dat er een overgangsweerstand ontstaat in de onderdelen, die hierdoor warmer en warmer worden. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat er brand ontstaat.

Loszittende elementen

Maar er zijn nog andere gevaren die op de loer liggen. Denk maar eens aan loszittende contacten of loshangende stopcontacten en lampen en kabels, om maar een paar voorbeelden te geven.

Accu’s laden

Zelfs bij het laden van accu’s bestaat er gevaar op brand en explosies. Zo kan brand worden veroorzaakt door laadsnoeren die beschadigd zijn, of doordat stof zich heeft opgehoopt in de laders. Daarbij komt ook nog dat accu’s voor het gemak vaak na werktijd worden opgeladen. Er is dan geen toezicht. Niemand kan dus op tijd ingrijpen als het eens mis gaat.

Neem tijdig maatregelen

Preventie

Wanneer u een specialist in de arm neemt die tijdig de keuring van uw elektrische installaties uitvoert en wellicht nog een tussentijdse controle houdt, scheelt u dat vervelende verrassingen. Immers, een ongeluk zit in een klein hoekje. Laat dan ook een keuring elektrische installatie uitvoeren.