Laat tijdig de elektrische installatie keuren!

Werkgevers en eigenaren van gebouwen zijn verplicht om tijdig de elektrische installaties te laten keuren om te kunnen voldoen aan de tegenwoordige veiligheidseisen. Voor bestaande gebouwen wordt hiervoor de NEN 3140 inspectie gedaan. Betreft het nieuwbouw, dan wordt de NEN1010 inspectie uitgevoerd

Is de NEN 3140 inspectie verplicht?

Dat is een beetje dubbel. De NEN 3140 inspectie is niet wettelijk verplicht. De ARBO wetgeving stelt dat de werkgever verplicht is om er zorg voor te dragen dat er veilig gewerkt kan worden. In de ARBO wetgeving wordt de NEN 3140 inspectie vermeld als norm voor de veiligheid van de installaties.

Inspectie electrische installatie door electriciën Schoonhoven

Wat houdt de inspectie in?

Het doel van de inspectie elektrische installatie is om te controleren of de elektrische installatie veilig gebruikt wordt cq kan worden. Er wordt tijdens de inspectie gekeken of er aanrakings- of brandgevaar is en de continuïteit  wordt gecontroleerd.

De volgende zaken kunnen een risico vormen:

 • Oververhitting
 • Kortsluiting
 • Vonkvorming

De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

Een controle van de tekeningen van de installatie.

Zorg er dus voor dat alle relevante tekeningen die u van de installatie heeft netjes georganiseerd en voorhanden zijn.

Een visuele inspectie van uw vaste installatie.

De visuele inspectie bepaald meestal of een installatie goedgekeurd of afgekeurd wordt. Het is niet erg ingewikkeld om voor de inspectie een aantal van de punten zelf even na te lopen.

De volgende zaken zullen worden gecontroleerd:

 • De mechanische staat van de installatie, rekening houdend met vuil, vocht en corrosie (Zijn de componenten deugdelijk bevestigd, zijn de juiste componenten in een ruimte toegepast) .
 • Beschermings- en aardleidingen mogen niet onderbroken zijn.
 • Schakelaars, magneetschakelaars, hulpmiddelen, bedieningspanelen en waarschuwingsborden moeten in goede staat zijn.
 • Er mogen geen ondeugdelijk gerepareerde aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn.
 • Het elektrische arbeidsmiddel dient bereikbaar te zijn voor de bediening, het onderhoud en de inspectie.
 • Niets mag wijzen op een temperatuur die te hoog is.
 • Beveiligingstoestellen dienen correct te zijn gekozen en goed te zijn afgesteld. De periodieke controle dient uitgevoerd te worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 • Er moeten voldoende trekontlastingen zijn en de leidingen moeten op de juiste manier zijn ingevoerd
 • De contactstoppen en de koppelcontactstoppen mogen niet beschadigd zijn.
 • Met name in veiligheidsketens mogen geen mechanische of elektrische aanpassingen zijn aangebracht.
 • Het materiaal dient te worden toegepast zoals het oorspronkelijk bedoeld is.
Inspectie electrische installatie door electriciën Schoonhoven

Metingen

Na de visuele inspectie worden nog een aantal metingen van de elektrische installatie gedaan. Daarbij gaat het om de volgende zaken:

 • Aanspreektijd aardlekbeveiliging;
 • Aanspreekstroom aardlekbeveiliging;
 • Belasting stromen;
 • Impedantie foutstroom;
 • Isolatieweerstand;
 • Weerstand van de beschermingsleiding.

Rapportage

Na de inspectie is het belangrijk dat u hiervan een verslag ontvangt. Het inspectierapport elektrische installatie. Hierin wordt een goed onderbouwd oordeel over de installatie gegeven. U kunt deze rapportage gebruiken om een vergelijking met het vorige verslag ten aanzien van uw installatie te maken. Dat is belangrijk om de toename of de afname van de veiligheid te monitoren. In het rapport staat ook wanneer uw installatie opnieuw gekeurd moet worden en indien er gebreken zijn geconstateerd, een reparatieadvies..

In de praktijk

Misschien denkt u, of heeft u de ervaring dat de inspectie van uw elektrische installatie iets is om tegenop te zien. Met onze kennis en ervaring loodsen wij u er zo doorheen. Wij kunnen ervoor zorgen dat uw installatie te allen tijde in tip top conditie verkeerd en dat de bijbehorende papierwinkel goed georganiseerd is.

Na afloop van de inspectie voorzien wij u van een overzichtelijk rapport. Ook de eventuele reparaties kunnen wij snel en goed voor u uitvoeren. Na de reparaties ontvangt u dan van ons een herstelverklaring.

Klik op deze link voor meer informatie over de inspectie electrische installatie.